Czy niemowlę może mieć zapalenie ucha?

Czy niemowlę może mieć zapalenie ucha?

Zapalenie ucha jest stanem medycznym, który powoduje gromadzenie się płynu za błoną bębenkową, co powoduje zapalenie i możliwą tymczasową utratę słuchu. Może wystąpić w każdym wieku, ale jest bardziej powszechne u niemowląt i małych dzieci. Może być ostre lub przewlekłe i może powodować ból, obrzęk i gorączkę. Może również prowadzić do trwałej utraty słuchu.

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego u niemowląt może być przewlekłym stanem, który może wystąpić u niemowląt. Często stan ten zaostrza się po chorobie lub zakażeniu, ale może też wystąpić z powodu perforacji błony bębenkowej. Stan ten charakteryzuje się bezbolesną wydzieliną, której mogą towarzyszyć wystające narośla zwane polipami, które rozciągają się z ucha środkowego przez przewód eustachijny.

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego może prowadzić do rozwoju trwałego ubytku słuchu. W przeciwieństwie do ostrego zapalenia ucha, które zwykle ustępuje po kilku dniach, przewlekłe ropne zapalenie ucha polega na trwałym gromadzeniu się płynu w uchu środkowym. Płyn ten może wpływać na słuch dziecka i utrudniać organizmowi zwalczanie przyszłych infekcji.

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego jest zwykle spowodowane nawracającymi epizodami ostrego zapalenia ucha środkowego (AOM), które często jest wynikiem zakażenia bakteryjnego. Do innych czynników ryzyka tego typu zakażenia należą częste infekcje górnych dróg oddechowych oraz złe warunki socjoekonomiczne. W krajach rozwiniętych najważniejszym czynnikiem etiologicznym przewlekłego ropnego zapalenia ucha jest założenie rurki tympanostomijnej. Dzieci z rurką tympanostomijną mają zwiększone ryzyko rozwoju przewlekłego ropnego zapalenia ucha, podobnie jak dzieci ze starszym rodzeństwem.

Profilaktyka zapalenia ucha środkowego u niemowląt

Profilaktyka zapalenia ucha środkowego u dzieci w wieku niemowlęcym polega na podejmowaniu określonych działań mających na celu zmniejszenie ryzyka rozwoju tego schorzenia. Działania te obejmują zachęcanie do karmienia piersią, korzystanie z rodzinnej opieki dziennej dla niemowląt i opieki w małych grupach dla maluchów, unikanie dymu tytoniowego w domu oraz uodpornienie dzieci na grypę i choroby pneumokokowe.

Leczenie ostrego zapalenia ucha środkowego może obejmować antybiotyki, które mogą zmniejszyć ryzyko powrotu infekcji. Antybiotyki nie są jednak lekarstwem i pacjent musi je regularnie przyjmować. Leczenie musi być kontynuowane, nawet jeśli objawy ulegną szybkiej poprawie. Ważne jest, aby poinformować lekarza, jeśli podczas przyjmowania antybiotyków wystąpią działania niepożądane. Niektóre rodzaje zapalenia ucha są spowodowane przez wirusy i mogą ustąpić bez leczenia antybiotykami.

Przewlekłe zapalenie ucha środkowego może rozwinąć się, gdy płyn pozostaje w uchu środkowym przez dłuższy czas. Ten rodzaj infekcji może wpływać na słuch dziecka. Jeśli płyn nie zostanie usunięty, może spowodować trwałe uszkodzenie.

Leczenie zapalenia ucha środkowego z wysiękiem

Leczenie zapalenia ucha środkowego z wysiękiem u niemowląt może obejmować szereg podejść. W niektórych przypadkach przyczyną tego stanu mogą być migdałki, które są tkanką chłonną znajdującą się w przestrzeni nad miękkim dachem jamy ustnej, zwanej nosogardłem. W takich przypadkach, usunięcie migdałków może pomóc poprawić stan. Chociaż zabieg ten może nie być skuteczny we wszystkich przypadkach, stwierdzono, że poprawia stan u niektórych dzieci.

Leczenie zapalenia ucha środkowego z wysiękiem u niemowląt należy rozpocząć od dokładnego rozpoznania. Dziecko z tym schorzeniem powinno być poddane otoskopii w celu ustalenia, czy cierpi na ostre czy przewlekłe zapalenie ucha środkowego. Otoskopia pneumatyczna jest w tej sytuacji przydatnym narzędziem diagnostycznym. Pomaga ona lekarzom odróżnić dzieci z ryzykiem wystąpienia problemów z mową od innych dzieci z tym schorzeniem. Ponadto lekarze powinni monitorować rozwój mowy i języka oraz leczyć wszelkie schorzenia, które mogą być przyczyną wysiękowego zapalenia ucha środkowego.

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego jest częstym skutkiem ubocznym infekcji ucha. Płyn może gromadzić się w uchu środkowym, powodując ból i dyskomfort. Może również powodować tymczasową utratę słuchu. Wysiękowe zapalenie ucha środkowego może być również spowodowane zablokowaniem przewodu słuchowego. W ciężkich przypadkach może prowadzić do powstania otworu w błonie bębenkowej.

Leczenie ostrego zapalenia ucha środkowego

Ostre zapalenie ucha środkowego jest jedną z najczęstszych chorób dotykających dzieci i niemowlęta. Zazwyczaj występuje wielokrotnie w ciągu pierwszych kilku lat życia dziecka i jest odpowiedzialne za ponad 16 milionów wizyt w gabinecie i 13 milionów recept na antybiotyki rocznie. Wyróżnia się różne stadia tej choroby, w tym ostre OM, ropne OM i postać przewlekłą.

Amerykańska Akademia Pediatrii i Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych opublikowały zmienione wytyczne dotyczące leczenia AOM. Wytyczne te dotyczą wyzwań i problemów związanych ze stosowaniem antybiotyków w tym schorzeniu, w tym rosnącej antybiotykooporności i obniżenia jakości opieki nad dziećmi. Oprócz tych zaleceń farmaceuci mogą pomagać pacjentom i opiekunom w określeniu odpowiedniego przebiegu leczenia dla stanu dziecka. Na przykład farmaceuci mogą edukować rodziców w zakresie prawidłowego podawania otic i działań niepożądanych związanych z leczeniem antybiotykami.

Ostre zapalenie ucha środkowego jest powikłaniem zakażenia wirusowego lub dysfunkcji trąbki słuchowej, a drobnoustroje żyjące w płynie ucha środkowego to najczęściej Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. Ostremu zapaleniu ucha środkowego często towarzyszy gorączka i ból i należy je niezwłocznie leczyć antybiotykami, aby zapobiec dalszym powikłaniom.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *